PRIVACYVERKLARING VAN DE HSV DE MIDDENPEEL

Deze privacyverklaring omshrijft welke persoonsgegevens de Hsv De Middenpeel verwerkt en waarvoor deze persoonsgegevens worden gebruikt

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 DE Hsv De Middenpeel verwerkt hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a.zich inschrijft / aanmeld als lid van de Hengelsportvereniging De Middenpeel die aangesloten is bij de overkoepelende organen Sportvisserij ZW NL en Sportvisserij NL.:
b. een product of dienst afneemt bij de Hsv De Middenpeel (zoals onze nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan wedstrijden of evenementen e.d.)
c. Contact met ons opneemt (bv.via e-mail, via de website, telefonisch e.d.)

1.2 De Hsv De Middenpeel verzamelt de volgende persoonsgegevens in het ledenbestand:

a. Naam en voorletters;
b.geboortedatum;
c.adres;
d.leeftijd;
e.geslacht;
f.rekeningnummer(s);
g.een volgnummer in het ledenbestand;
h.en voorts, en alleen indien van toepassing en met uw instemming, mogelijk relevante
sportvisserijgegevens binnen onze organisatie.

1.3 De Hsv De Middenpeel kan , in voorkomend geval via een der bovengenoemde overkoepelende organisaties, deze gegevens gebruiken voor:

a.Het verstrekken van de gepersionaliseerde visdocumenten;
b.beleidsinformatie;
c.voorlichting (informatievoorziening);
d.onderzoek;
e. handhaving;
f. signalering van bijzondere data als bv. xx jaar lidmaatschap.

1.4 Zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkene(n) zullen geen gegevens verstrekt worden aan derden voor direct marketing doeleinden en , hoewel het maken en publiceren van foto’s is toegestaan zonder toestemming van betrokkene(n) ; zal de fotograaf zich rekenschap moeten geven van de belangen die de gefotografeerde mensen zouden kunnen hebben. Bij twijfel zal vooraf toestemming voor publicatie gevraagd worden.
Leden die in principe tegen het maken en publiceren van hun foto’s zijn dienen dit schriftelijk aan het secretasriaat te melden..

2. Informatie, wijziging en bezwaar

U kunt ontact opnemen met de Hsv De Middenpeel via het secretariaat via het telefoonnummer 0492 342377 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor:

a.meer informatie over de wijze waarop de hsv persoonsgegevens verwerkt;
b.vragen naar aanleiding van deze privacy verklaring;
c.inzage in de persoonsgegevens die de vereniging, al dan niet via overkoepelende
organisaties, met betrekking tot u verwerkt;
d.bezwaar tegen het gebruik van foto’s voor publicatiedoeleinden.

3. Beveiliging van uw gegevens

3.1 De Hsv De Middenpeel zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy
verklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is,

3.2 De Hsv De Middenpeel treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw
gegevens te beveiligen,

3.3 Voor zover de vereniging gebruikt maakt, of moet maken, van diensten van
overkoepelende organisaties zijn de gegevens door deze organisaties binnen het kader
van ICT beveiliging van persoonsgegevens beveiligd.

4. Derden

4.1 De Hsv kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

a. de overkoepelende organisaties waarvan de vereniging lid is;
b. hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
c. personen en instanties die zich bezighouden met de controle op- en handhaving van de
Visserijwet en de daarop gebaseerde regelgeving.
d. De bank via welke de jaarlijkse contributie geind wordt waarbij de verantwoordelijkheid
vastgelegd wordt in een z.g.n. verwerkersovereenkomst waardoor uw gegevens niet
openbaar worden.
e. De Gemeente Gemert / Bakel of andere officiele instanties voor het aanvragen van
subsidies en / of diensten waarbij inzicht in het ledenbestand gevraagd wordt. Ook hierbij
zal een verwerkersovereenkomst als genoemd in bovenstaand artikel afgesloten worden.

4.2 De vereniging verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in bovenstaand artikel

5.Wijzigingen
Het kan voorkomen dat deze privacy verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Dit zal bekendgesteld worden via de web site en het eerstvolgende nieuswsblad.

Wij maken gebruik van cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in jouw surfgedrag zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten.


COOKIES

Cookies brengen de veiligheid van je computer NIET in gevaar.
We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:
Functionele cookies
Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.
Analytische cookies
Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben hoeft geen toestemming te worden gevraagd, anders wel.
Tracking cookies
Dit zijn cookies die jouw surfgedrag op onze website kunnen volgen. Op die manier kunnen adverteerders aan de hand van jouw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.
Social media plug-in cookies
Social media plug-in cookies worden gebruikt om op onze website content van social media te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.


Milheeze, mei 2018